POLITYKA JAKOŚCI

 

Firma „ANDREX-DĄBROWSKI” Spółka Jawna poprzez założoną Wizję Grupy ANDREX
i Politykę Jakości realizuje strategię ukierunkowaną na osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie pozycji czołowego producenta armatury przemysłowej oraz prekursora nowych rozwiązań technicznych
w tym zakresie.

Firma „ANDREX-DĄBROWSKI” Spółka Jawna z uporem i konsekwencją dąży do zaspokojenia potrzeb klientów kładąc szczególny nacisk, na jakość oferowanych wyrobów  i świadczonych usług. Działania podnoszące tą wartość, podejmowane są w celu spełnienia wzrastających
i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym
i międzynarodowym.

 

Strategia firmy realizowana jest poprzez :

  • stały rozwój oferty handlowej poparty rozwojem technologicznym,
  • profesjonalną obsługę klientów i doradztwo,
  • wysokie, ciągle rozwijane kompetencje pracowników,
  • właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość wyrobów i usług,
  • monitorowanie SZJ pod względem skuteczności i efektywności oraz jego ciągłe doskonalenie
  • i przystosowywanie do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych
  • oraz do zmieniających się wymagań klienta,
  • spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymagań, w tym wymagań prawnych,
  • dbanie o środowisko,
  • dbanie o bezpieczeństwo i zadowolenie pracowników, zewnętrznych dostawców i innych stron zainteresowanych.

 

W realizację powyższych zadań w ramach wdrożonego w Firmie Systemu Zarządzania Jakości zgodnego z wymogami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834-3:2007
oraz wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, zaangażowani
są wszyscy pracownicy.

Polityka jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji oraz wspiera jej strategiczny kierunek rozwoju.

Polityka  jest zakomunikowana, zrozumiała i stosowana w Firmie, stale dostępna dla pracowników, Klientów i stron zainteresowanych.

Deklaruje swoje ciągłe i pełne zaangażowanie oraz poparcie dla tego Systemu zatwierdzając niniejszą Politykę.

-

-

-ZATWIERDZIŁ       
Andrzej Dąbrowski

Brzyście, 14.11.2017

ta strona obsługuje ciasteczka