Działanie 1.5 POPW Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla ANDREX-DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA

w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji:       dotacja na kapitał obrotowy

Cel projektu:  projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

 

Nazwa Beneficjenta:     ANDREX-DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA

Wartość projektu: 269 109,48 zł

Wartość dofinansowania: 269 109,48 zł

Okres realizacji: 01-07-2020 – 30-09-2020

 -------------------------------------------------------------

 

ANDREX – DĄBROWSKI Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Technologia produkcji nowej generacji zaworów kulowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii wykonania zespołu uszczelnienia hybrydowego dławicy zaworów oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów w postaci zaworów kulowych o wysokiej szczelności.Rezultatem wdrożenia technologii będzie towar (produkt) w postaci wysokiej szczelności zaworu kulowego o nowych cechach jakościowych i funkcjonalnych z przeznaczeniem do instalacji przemysłowych w wielu branżach przemysłowych.

 

Wartość projektu: 10 000 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:5 217 429,00 PLN


ta strona obsługuje ciasteczka